آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 484
موضوع‌ها: 39
اعضا: 542
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.2
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.22
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.89
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 11.41
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: samangh
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7.01%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: دستگاه لیزر برش و حکاکی (با 265 ارسال , 10 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
کدام دستگاه لیزر برای برش و حکاکی بهتر می باشد. (152 پاسخ)
لیزر صنعتی (53 پاسخ)
راهنمایی خرید دستگاه لیزر (28 پاسخ)
تفاوت yag با fiber (28 پاسخ)
دستگاه CNC چوب (21 پاسخ)
بهترین دستگاه واترجت ( DWJ ) (19 پاسخ)
مشاوره برای خرید دستگاه برش و حکاکی (19 پاسخ)
پر مصرف ترین قطعات لیزر و نحوه ی تهیه آن (15 پاسخ)
تفاوت برش با لیزر و برش با واتر جت (15 پاسخ)
کدام دستگاه cnc را بخریم ؟ (11 پاسخ)
برش فلزات (10 پاسخ)
رابطه بین حک تصویر روی سنگ و وات دستگاه (9 پاسخ)
اسپیندل موتور (8 پاسخ)
فرق استپ موتو با سروو موتور (6 پاسخ)
سرعت در هنگام کار با دستگاه واتر جت (5 پاسخ)
کدام دستگاه لیزر برای برش و حکاکی بهتر می باشد. (301,034 بازدید)
لیزر صنعتی (113,442 بازدید)
راهنمایی خرید دستگاه لیزر (65,869 بازدید)
تفاوت yag با fiber (56,439 بازدید)
دستگاه CNC چوب (48,999 بازدید)
مشاوره برای خرید دستگاه برش و حکاکی (43,348 بازدید)
بهترین دستگاه واترجت ( DWJ ) (41,924 بازدید)
پر مصرف ترین قطعات لیزر و نحوه ی تهیه آن (37,096 بازدید)
تفاوت برش با لیزر و برش با واتر جت (36,177 بازدید)
کدام دستگاه cnc را بخریم ؟ (27,631 بازدید)
برش فلزات (23,354 بازدید)
اسپیندل موتور (20,681 بازدید)
رابطه بین حک تصویر روی سنگ و وات دستگاه (20,020 بازدید)
فرق استپ موتو با سروو موتور (18,503 بازدید)
طرح های آماده برش لیزر (14,840 بازدید)